Jeugdcommissie gaat veranderen

De Jeugdcommissie gaat veranderen | Commissieleden dragen het stokje over … dus nieuwe commissieleden | ouders van jeugdleden gezocht!

Al enkele jaren organiseert de Jeugdcommissie nevenactiviteiten bij LTV Leusden. Interne toernooitjes, knutselmiddagen, het Kind-Oudertoernooi en de Pietenbingo zijn hier voorbeelden van. Maar de Jeugdcommissie gaat veranderen.

Naast het organiseren van deze activiteiten gaat de organisatie rondom de Worldtour ook onderdeel uitmaken van deze commissie. Daar komt bij dat de huidige commissieleden het stokje willen overdragen aan nieuwe enthousiaste ouders. Uiteraard zal er een gedegen overdracht plaatsvinden.

Ter inspiratie hieronder de taken en werkzaamheden voor de nieuwe commissieleden …

LTV-11-ouder-kindtoernooi

Taken en werkzaamheden

Taken en werkzaamheden rondom de Worldtour (rood en oranje competitie op zondagochtend) zijn bijvoorbeeld:

  • ontvangen van gastleden
  • uitzetten van miniveldjes, ballen, hoedjes, netten en palen klaarleggen
  • helpen bij de puntentelling, teamindeling en uitleg spelregels

 

Voor de organisatie van nevenactiviteiten kun je denken aan o.a.:

  • bedenken en uitwerken jeugdactiviteiten
  • mailen jeugdleden, notuleren, opstellen begroting etc
  • website bijhouden, uitnodigingen en posters maken, jeugdboekje opstellen
  • prijsjes kopen, jeugdhoek versieren, afstemmen versnaperingen etc.

Oproep vrijwilligers
Het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor het clubgevoel, dat (jeugd)leden elkaar leren kennen. Naast de trainingsmomenten ontmoeten ze elkaar bij de JC-activiteiten en de competitie. Deze willen we aan blijven bieden, maar daar zijn wel vrijwilligers voor nodig. We doen daarom een dringende oproep aan ouders van rood-, oranje- en groenspelers, maar ook aan de oudere jeugd om een nieuwe JC-commissie te vormen.

Klusmomenten-2016-2

Op dinsdag 26 september is de eerstvolgende JC-vergadering. Schuif gerust aan om mee te kijken, informatie in te winnen of nog beter: om je op te geven als nieuw commissielid.

Want zonder vrijwilligers geen vereniging! We rekenen op jullie.